Tomas TOBÉ : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Kehitysvaliokunta 

Jäsen 

CPCO  
Valiokuntien puheenjohtajakokous 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 

Viimeaikainen toiminta 

Etsintä ja pelastus Välimerellä (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SV  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot