Chrysoula ZACHAROPOULOU : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 ... : Uudistuva Eurooppa - ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 ... : La République en marche (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

  • 10-07-2019 ... : Kehitysvaliokunta
  • 26-09-2019 ... : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Kehitysvaliokunta
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

  • 02-07-2019 ... : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 02-07-2019 ... : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 02-07-2019 ... : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Yhteystiedot