Gilles BOYER : Etusivu 

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 
QUE  
Kvestorit 

Vastuualueet kvestorina: 

  • Jäsenten turvallisuus parlamentin tiloissa – täytäntöönpanotoimet (mukaan lukien tupakointikieltoa koskevien puhemiehistön sääntöjen täytäntöönpano)
  • Edunvalvojien rekisteriin liittyvät tekniset seikat, pitkäaikaisen kulkuluvan haltijoiden pääsy jäsenille varatuille alueille
  • Jäsenten kieli- ja atk-kurssit
  • Jäsenten käytössä oleva parlamentin kirjasto ja asiakirjahallinto
  • Yhteydet entisten jäsenten yhdistykseen, mukaan lukien entisten jäsenten kulkuoikeudet
  • Euroopan parlamentin jäsenten työpaikkahäirintää koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsen
  • Tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän puhemiehistön työryhmän jäsen
  • Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien asemaa koskevien soveltamisohjeiden 23 artiklan mukainen sovittelija
Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talousarvion valvontavaliokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta 

Yhteystiedot