Gilles BOYER : Etusivu 

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 
QUE  
Kvestorit 

Vastuualueet kvestorina: 

 • Jäsenten turvallisuus parlamentin tiloissa – täytäntöönpanotoimet (mukaan lukien tupakointikieltoa koskevien puhemiehistön sääntöjen täytäntöönpano)
 • Edunvalvojien rekisteriin liittyvät tekniset seikat, pitkäaikaisen kulkuluvan haltijoiden pääsy jäsenille varatuille alueille
 • Jäsenten kieli- ja atk-kurssit
 • Jäsenten käytössä oleva parlamentin kirjasto ja asiakirjahallinto
 • Yhteydet entisten jäsenten yhdistykseen, mukaan lukien entisten jäsenten kulkuoikeudet
 • Euroopan parlamentin jäsenten työpaikkahäirintää koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän puhemiehistön työryhmän jäsen
 • Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien asemaa koskevien soveltamisohjeiden 23 artiklan mukainen sovittelija
Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talousarvion valvontavaliokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta 
Gilles BOYER  
Gilles BOYER 

EP NEWSHUBissa

 • RT @angersbechu2020: Christophe Béchu : « Je suis candidat aux élections municipales de mars 2020 à ANGERS » #Mun2020 #Angers https://t.co/nG4t1hq8JO 

  Julkaistu:  
  palvelussa twitter 

Yhteystiedot