Pedro APARICIO SÁNCHEZ : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Espanja)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
  • 07-02-2002 / 02-07-2003 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Komission kertomus kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 ja jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/7/ETY soveltamisesta - Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Sveitsin alueella liikkuville raskaille tavarankuljetusajoneuvoillemyönnettävien lupien jakamisesta - Aluepolitiikkaa, liikennettä, ja matkailua käsittelevä valiokunta  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla