Françoise GROSSETÊTE : 4. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 19-07-1994 / 12-03-1997 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen
 • 13-03-1997 / 19-07-1999 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 19-07-1994 / 21-06-1998 : Union pour la démocratie française - Parti républicain (Ranska)
 • 22-06-1998 / 11-03-1999 : Union pour la démocratie française - Démocratie libérale (Ranska)
 • 12-03-1999 / 19-07-1999 : Démocratie libérale (Ranska)

Jäsen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Suhteista Bulgariaan ja Romaniaan vastaava valtuuskunta
 • 12-12-1994 / 11-07-1995 : Valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Naisten oikeuksien valiokunta
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Aluepoliittinen valiokunta
 • 12-09-1994 / 15-01-1997 : Naisten oikeuksien valiokunta