Françoise GROSSETÊTE : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 29-09-1999 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 30-09-1999 / 07-03-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 17-11-2002 : Démocratie libérale (Ranska)
 • 18-11-2002 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Ranska)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2001 / 29-11-2001 : Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sorkkatautia käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 17-05-2000 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
 • 13-12-2000 / 16-01-2001 : Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 29-08-2002 / 19-07-2004 : Budjettivaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteiseksi kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta - Ympäristöasioiden, kansarterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta  
- A5-0446/2003 -  
-
ENVI 
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteiseksi kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY muuttamisesta - Ympäristöasioiden, kansarterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta  
- A5-0444/2003 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Vuosittaisen tupakattoman päivän edistäminen EU:ssa  
- P5_DCL(2001)0002 - Rauennut  
Catherine STIHLER , Jules MAATEN , Françoise GROSSETÊTE , Heidi HAUTALA  
Jättämispäivä : 13-03-2001
Raukeamispäivä : 13-06-2001
Allekirjoittajien lukumäärä : 40 - 13-06-2001
Kirjallinen kannanotto Kivunhoito  
- P5_DCL(2000)0001 - Rauennut  
Françoise GROSSETÊTE  
Jättämispäivä : 21-01-2000
Raukeamispäivä : 21-04-2000
Allekirjoittajien lukumäärä : 64 - 21-04-2000