Françoise GROSSETÊTE : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Ranska)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-03-2007 / 27-03-2007 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston suositukseksi Euroopan toimista harvinaisten sairauksien alalla  
- ITRE_AD(2009)418380 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista  
- ITRE_AD(2009)415295 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta  
- ITRE_AD(2008)404776 -  
-
ITRE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaisista lastenjalkineiden standardeista  
- P6_DCL(2009)0032 - Rauennut  
Zuzana ROITHOVÁ , Genowefa GRABOWSKA , Françoise GROSSETÊTE , Amalia SARTORI  
Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 55 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto Alzheimerin taudin torjunnan prioriteetteihin  
- P6_DCL(2008)0080 - Hyväksytty  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Jättämispäivä : 08-10-2008
Raukeamispäivä : 05-02-2009
Hyväksymispäivä : 19-02-2009
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2009)0081
Allekirjoittajien lukumäärä : 465 - 05-02-2009
Kirjallinen kannanotto vapaiden ammattien merkitykseen Euroopalle  
- P6_DCL(2008)0056 - Rauennut  
Angelika NIEBLER , Stefano ZAPPALA' , Patrizia TOIA , Françoise GROSSETÊTE , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Jättämispäivä : 16-06-2008
Raukeamispäivä : 23-10-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 209 - 23-10-2008

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.