Marie-Arlette CARLOTTI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia  
- DEVE_AD(2007)386728 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona  
- DEVE_AD(2006)369871 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013  
- DEVE_AD(2005)355416 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto FARC:n suorittaman Ingrid Bétancourtin kaappauksen kuudenteen vuosipäivään  
- P6_DCL(2008)0020 - Rauennut  
Patrick GAUBERT , Baroness Sarah LUDFORD , Marielle de SARNEZ , Harlem DÉSIR , Marie-Arlette CARLOTTI  
Jättämispäivä : 10-03-2008
Raukeamispäivä : 19-06-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 188 - 19-06-2008
Kirjallinen kannanotto konfliktitimantteihin ja Kimberleyn prosessiin  
- P6_DCL(2007)0021 - Rauennut  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Jättämispäivä : 26-02-2007
Raukeamispäivä : 29-05-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 60 - 29-05-2007
Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen varustamiseen  
- P6_DCL(2005)0075 - Hyväksytty  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Jättämispäivä : 12-12-2005
Raukeamispäivä : 27-03-2006
Hyväksymispäivä : 04-04-2006
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2006)0125
Allekirjoittajien lukumäärä : 391 - 27-03-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.