Umberto BOSSI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Jäsen
 • 27-04-2006 / 07-11-2006 : Sitoutumattomat
 • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Sitoutumattomat
 • 13-12-2006 / 28-04-2008 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 07-11-2006 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italia)
 • 08-11-2006 / 28-04-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italia)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 07-11-2006 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-09-2004 / 18-11-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 08-11-2006 / 14-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Budjettivaliokunta
 • 25-04-2007 / 28-04-2008 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

all-activities 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.