• Guido   PODESTÀ  

Guido PODESTÀ : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - 6. vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto suojattuun maantieteelliseen merkintään  
- P6_DCL(2008)0022 - Rauennut  
Guido PODESTÀ  
Jättämispäivä : 12-03-2008
Raukeamispäivä : 19-06-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 31 - 19-06-2008