Guido PODESTÀ : 4. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 19-07-1994 / 30-11-1994 : Forza Europa -ryhmä - Jäsen
 • 01-12-1994 / 04-07-1995 : Forza Europa -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Unioni Euroopan puolesta - Työvaliokunnan jäsen
 • 24-10-1996 / 09-03-1997 : Unioni Euroopan puolesta - Jäsen
 • 10-03-1997 / 14-06-1998 : Unioni Euroopan puolesta - Työvaliokunnan jäsen
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Italia)

Varapuhemies 

 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Euroopan Parlamentti
 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Euroopan parlamentin puhemiehistö

Jäsen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Aluepoliittinen valiokunta
 • 17-11-1994 / 11-06-1995 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 12-07-1995 / 13-10-1995 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Suhteista Etelä-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 16-01-1997 / 28-01-1997 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 16-01-1997 / 28-01-1997 : Raha-asiain alivaliokunta
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Budjettivaliokunta

Varajäsen 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 10-10-1995 / 15-01-1997 : Sosiaali- ja työllisyysasiain valiokunta
 • 16-01-1997 / 28-01-1997 : Budjettivaliokunta
 • 22-01-1997 / 08-06-1998 : Aluepoliittinen valiokunta
 • 04-04-1997 / 08-06-1998 : Raha-asiain alivaliokunta