Guido PODESTÀ : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 20-09-2004 / 31-12-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 11-04-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 22-09-2004 / 31-12-2006 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-03-2007 / 10-04-2007 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 11-04-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31-01-2007 / 03-09-2008 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto suojattuun maantieteelliseen merkintään  
- P6_DCL(2008)0022 - Rauennut  
Guido PODESTÀ  
Jättämispäivä : 12-03-2008
Raukeamispäivä : 19-06-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 31 - 19-06-2008

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.