Heidi HAUTALA
 • Heidi
  HAUTALA
 • Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
 • Jäsen
 • Suomi Vihreä liitto
 • syntynyt: 14. marraskuuta 1955, Oulu

Puheenvuorot täysistunnossa

188

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu)

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(7)

Malediivien tilanne

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.1)

Malediivien tilanne (2)

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.1)

Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.2)

Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (2)

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.2)

Armomurhat Ugandassa

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.3)

Armomurhat Ugandassa (2)

15-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-15(8.3)

Yritysten yhteiskuntavastuu (keskustelu)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(17)

Mietinnöt – esittelijänä

20

MIETINTÖ Marie-Christine Boutonnet’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
17-07-2017 A8-0259/2017

MIETINTÖ Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
29-05-2017 A8-0203/2017

MIETINTÖ unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014

JURI
09-09-2016 A8-0262/2016

MIETINTÖ Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

JURI
15-07-2016 A8-0230/2016

MIETINTÖ Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
13-01-2016 A8-0005/2016

MIETINTÖ Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
13-01-2016 A8-0004/2016

MIETINTÖ Jérôme Lavrilleux’n parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
11-05-2015 A8-0152/2015

Mietinnöt – varjoesittelijänä

35

MIETINTÖ sukupuolten tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

MIETINTÖ Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

BUDG
30-01-2018 A8-0013/2018

MIETINTÖ aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

MIETINTÖ EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta 2015

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

Lausunnot esittelijänä

7

LAUSUNTO tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa

JURI
01-03-2018 JURI_AD(2018)615361

LAUSUNTO palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)

JURI
27-09-2016 JURI_AD(2016)587696

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

JURI
24-05-2016 JURI_AD(2016)577027

LAUSUNTO asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

DEVE
22-01-2015 DEVE_AD(2015)541683

Lausunnot varjoesittelijänä

35

LAUSUNTO vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta

DEVE
26-02-2018 DEVE_AD(2018)615228

LAUSUNTO parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

DEVE
02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

DEVE
02-02-2018 DEVE_AD(2018)612390

LAUSUNTO seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

JURI
06-12-2017 JURI_AD(2017)599855

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

LAUSUNTO EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen

INTA
27-09-2017 INTA_AD(2017)608031

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

INTA
31-08-2017 INTA_AD(2017)607959

Päätöslauselmaesitykset

242

  Motion for a resolution on the situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0168/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0161/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Syyrian tilanteesta

12-03-2018 B8-0142/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys teloituksista Egyptissä

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Ojub Titijevin ja ihmisoikeusjärjestö Memorialin tapauksesta Venäjällä

07-02-2018 RC-B8-0096/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta

07-02-2018 RC-B8-0085/2018

  Motion for a resolution on Executions in Egypt

05-02-2018 B8-0112/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0101/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0096/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne

05-02-2018 B8-0090/2018

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto Valko-Venäjän korkeakoulu-uudistukseen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Rauennut

Tarkempia tietoja

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD

Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 74 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Parlamentin kysymykset

35

VP/HR - 6. lokakuuta 2017 New Delhissä pidetty 14. EU:n ja Intian huippukokous

08-02-2018 E-000805/2018 Komissio

Laiton puutavara - EU:n ja Mercosurin välinen sopimus

11-01-2018 P-000137/2018 Komissio

VP/HR - Dorin Chirtoacăan kohdistetut korruptiosyytteet

03-10-2017 E-006197/2017 Komissio

Yksilöllisen asiakaserottelun vaatimus arvopaperikeskusasetuksessa

12-05-2017 P-003314/2017 Komissio

Mikroteurastamot

27-04-2017 E-002945/2017 Komissio

FLEGT-toimintasuunnitelma ja korruption torjunta

04-04-2017 E-002516/2017 Komissio

Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä

17-10-2016 O-000124/2016 Komissio

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F358
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F358
  1047 Brussels