Heidi HAUTALA
 • Heidi
  HAUTALA
 • Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
 • Jäsen
 • Suomi Vihreä liitto
 • syntynyt: 14. marraskuuta 1955, Oulu

Puheenvuorot täysistunnossa

231

Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (keskustelu)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(16)

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (keskustelu)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (lyhyt esittely)

10-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-10(28)

Poliittinen kriisi Moldovassa Chisinaun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (keskustelu)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman päättyminen (keskustelu)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (keskustelu)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(20)

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (keskustelu) (2)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(20)

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (keskustelu) (3)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(20)

Mietinnöt – esittelijänä

21

MIETINTÖ luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät

DEVE
04-07-2018 A8-0249/2018

MIETINTÖ Marie-Christine Boutonnet’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
17-07-2017 A8-0259/2017

MIETINTÖ Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
29-05-2017 A8-0203/2017

MIETINTÖ unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014

JURI
09-09-2016 A8-0262/2016

MIETINTÖ Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

JURI
15-07-2016 A8-0230/2016

MIETINTÖ Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
13-01-2016 A8-0005/2016

MIETINTÖ Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

JURI
13-01-2016 A8-0004/2016

Mietinnöt – varjoesittelijänä

41

MIETINTÖ parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

AFCO JURI
15-05-2018 A8-0170/2018

MIETINTÖ EU: n oikeusalan tulostaulusta 2017

JURI
03-05-2018 A8-0161/2018

MIETINTÖ sukupuolten tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

MIETINTÖ Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

BUDG
30-01-2018 A8-0013/2018

MIETINTÖ aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

Lausunnot – valmistelijana

7

LAUSUNTO tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa

JURI
01-03-2018 JURI_AD(2018)615361

LAUSUNTO palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)

JURI
27-09-2016 JURI_AD(2016)587696

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin

JURI
24-05-2016 JURI_AD(2016)577027

LAUSUNTO asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

DEVE
22-01-2015 DEVE_AD(2015)541683

Lausunnot – varjovalmistelijana

42

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

DEVE
06-09-2018 DEVE_AD(2018)623732

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

INTA
29-08-2018 INTA_AD(2018)623884

LAUSUNTO EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

INTA
25-06-2018 INTA_AD(2018)619279

LAUSUNTO EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

INTA
25-06-2018 INTA_AD(2018)619164

LAUSUNTO EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

INTA
25-06-2018 INTA_AD(2018)619163

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta

JURI
23-05-2018 JURI_AD(2018)606271

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

INTA
22-03-2018 INTA_AD(2018)615404

LAUSUNTO vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta

DEVE
26-02-2018 DEVE_AD(2018)615228

LAUSUNTO parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

DEVE
02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

258

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0369/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0328/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0324/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys rohingya-pakolaisten tilanteesta ja erityisesti lasten ahdingosta

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

Yhteinen päätöslauselmaesitys Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

12-06-2018 RC-B8-0275/2018

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0292/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0289/2018

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

11-06-2018 B8-0279/2018

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto Valko-Venäjän korkeakoulu-uudistukseen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Rauennut

Tarkempia tietoja

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD

Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 74 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Kirjalliset kysymykset

31

MHP-yrityksen Vinnytsjan siipikarjatilan vaikutukset ympäristöön, terveyteen ja yhteiskuntaan

11-07-2018 E-003831/2018 Komissio

Lampaiden tilateurastus ja suoramyynti kuluttajille

13-04-2018 E-002124/2018 Komissio

VP/HR - 6. lokakuuta 2017 New Delhissä pidetty 14. EU:n ja Intian huippukokous

08-02-2018 E-000805/2018 Komissio

Laiton puutavara - EU:n ja Mercosurin välinen sopimus

11-01-2018 P-000137/2018 Komissio

VP/HR - Dorin Chirtoacăan kohdistetut korruptiosyytteet

03-10-2017 E-006197/2017 Komissio

Yksilöllisen asiakaserottelun vaatimus arvopaperikeskusasetuksessa

12-05-2017 P-003314/2017 Komissio

Mikroteurastamot

27-04-2017 E-002945/2017 Komissio

FLEGT-toimintasuunnitelma ja korruption torjunta

04-04-2017 E-002516/2017 Komissio

Suulliset kysymykset

6

Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä

17-10-2016 O-000124/2016 Komissio

Asetus avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta EU:n hallinnosta

17-05-2016 O-000079/2016 Komissio

Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Komissio

Oikeusvaltion ja EU:n perusarvojen seuranta jäsenvaltioissa

03-02-2015 O-000012/2015 Komissio

Oikeusvaltion ja EU:n perusarvojen seuranta jäsenvaltioissa

03-02-2015 O-000011/2015 Neuvosto

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F358
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F358
  1047 Brussels