Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Yhdistynyt kuningaskunta
 • syntynyt: 5. huhtikuuta 1961, Reading

Poliittiset ryhmät

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Aluepoliittinen valiokunta
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Aluepoliittinen valiokunta
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Suhteista Etelä-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Suhteista Etelä-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Suhteista Etelä-Amerikan ja MERCOSUR-maihin vastaava valtuuskunta
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Suhteista Etelä-Amerikan ja MERCOSUR-maihin vastaava valtuuskunta
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Suhteista Etelä-Amerikan ja MERCOSUR-maihin vastaava valtuuskunta
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

149

Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (keskustelu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Iranin tilanne (keskustelu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (keskustelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (keskustelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Ukrainan tilanne (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Mietinnöt – varjoesittelijänä

3

Lausunnot – valmistelijana

3

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

LAUSUNTO yritysten yhteiskuntavastuusta: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

LAUSUNTO ihmisoikeuksista sekä sosiaalisista ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Lausunnot – varjovalmistelijana

2

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta (ensimmäinen käsittely)

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

LAUSUNTO EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Päätöslauselmaesitykset

170

Yhteinen päätöslauselmaesitys Pakistanista: viimeaikaiset vainot

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys turvallisuustilanteesta ja ihmiskaupasta Siinailla

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Päätöslauselmaesitys EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten

05-03-2014 B7-0237/2014

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävien verkkosivustojen torjumisen maailmanlaajuiseen ulottuvuuteen

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Rauennut

Tarkempia tietoja

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Jättämispäivä : 15-04-2013
Raukeamispäivä : 15-07-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 132 - 15-07-2013

Kirjallinen kannanotto vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Jättämispäivä : 23-03-2011
Raukeamispäivä : 23-06-2011
Hyväksymispäivä : 23-06-2011
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2011)0299
Allekirjoittajien lukumäärä : 447 - 23-06-2011

Kirjallinen kannanotto juutalaisten kansanmurhaa koskevan vastuun hyväksymisestä

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Rauennut

Tarkempia tietoja

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Jättämispäivä : 08-02-2010
Raukeamispäivä : 20-05-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 120 - 20-05-2010

Parlamentin kysymykset

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Komissio

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Komissio

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Komissio

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Komissio

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Komissio

  EU backing for complementarity between the International Criminal Court (ICC) and national judicial systems

14-06-2012 E-005949/2012 Komissio

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Komissio

Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka

19-04-2012 O-000104/2012 Komissio

Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka

19-04-2012 O-000103/2012 Neuvosto

Vuokratyödirektiivi

02-12-2011 E-011726/2011 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

127

Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarinen tilanne

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Äänestysselitykset

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - MIETINTÖ johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuudesta

Uusi EU:n ja Venäjän välinen sopimus (keskustelu)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Äänestysselitykset

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - MIETINTÖ johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä YK:n yleiskokouksen 64. istuntoa varten

Autoteollisuuden tulevaisuus (keskustelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Mietinnöt – esittelijänä

2

MIETINTÖ yritysten yhteiskuntavastuusta: uusi kumppanuus

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

MIETINTÖ vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2005 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta

AFET
02-05-2006 A6-0158/2006

Päätöslauselmaesitykset

15

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Gazan alueen tilanteesta

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kashmirista

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHCR) seitsemännestä istunnosta

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Gazan alueen tilanteesta

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) seitsemännestä istunnosta

18-02-2008 B6-0101/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Gazan tilanteesta

13-02-2008 B6-0069/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS BBC:n toimittaja Alan Johnstonin tapauksesta

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Kirjalliset kannanotot

5

Kirjallinen kannanotto Kolumbiaan ja GSP Plus järjestelmän kaupan etuuksiin

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Rauennut

Tarkempia tietoja

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Jättämispäivä : 20-10-2008
Raukeamispäivä : 05-02-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 138 - 09-02-2009

Kirjallinen kannanotto vammaisten lasten syrjintään ja laitoksiin sijoittamiseen Euroopan unionissa

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Rauennut

Tarkempia tietoja

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Jättämispäivä : 09-04-2008
Raukeamispäivä : 15-07-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 213 - 10-07-2008

Kirjallinen kannanotto erityisistä oppimisen vaikeuksista kärsivien lasten syrjinnästä ja sosiaalisesta "syrjäytymisestä"

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Jättämispäivä : 18-06-2007
Raukeamispäivä : 25-10-2007
Hyväksymispäivä : 13-11-2007
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2007)0506
Allekirjoittajien lukumäärä : 432 - 25-10-2007

Kirjallinen kannanotto Ranskan kansalliskokouksen hyväksymään lakiin ”Armenian vuoden 1915 kansanmurhan” kieltämisen kriminalisoimisesta

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Rauennut

Tarkempia tietoja

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Jättämispäivä : 13-11-2006
Raukeamispäivä : 23-02-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 38 - 23-02-2007

Kirjallinen kannanotto Reumasairauksista

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Jättämispäivä : 05-07-2005
Raukeamispäivä : 05-10-2005
Hyväksymispäivä : 13-10-2005
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2005)0389
Allekirjoittajien lukumäärä : 406 - 05-10-2005

Parlamentin kysymykset

31

Ajamista ja ajoneuvon valintaa koskeva tasapuolinen neuvonta vammaisille Euroopassa

30-06-2008 E-3918/2008 Neuvosto

Lapsityövoima

29-05-2008 E-3220/2008 Komissio

Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa

15-04-2008 O-0041/2008 Komissio

Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa

15-04-2008 O-0040/2008 Neuvosto

Edunsaajamaiden GSP+-asemaa koskevan asetuksen uudistaminen

07-04-2008 H-0248/2008 Neuvosto

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista

02-04-2008 H-0240/2008 Komissio

Näkövammaisten äänikirjojen alv-tason alentaminen

06-03-2008 E-1571/2008 Komissio

Konfliktin uhrien oikeuksien varmistaminen Kolumbiassa

16-01-2008 E-0211/2008 Komissio

Tekijänoikeusdirektiivin tarkistaminen

12-12-2007 P-6415/2007 Komissio

Vihreä kirja kaupunkiliikenteestä

28-09-2007 E-4906/2007 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 5. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

103

Äänestykset (jatkoa)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

Ihmisoikeudet maailmassa (2003) ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus EY / Väli-Amerikka ja Andien yhteisö

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

Laajentuminen/ehdokasvaltiot (jatkoa)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

Kyselytunti (komissio)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

Etelä-Kaukasus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

Äänestykset (jatkoa)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

Kyselytunti (komissio)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

EU:n ja YK:n väliset suhteet

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Päätöslauselmaesitykset

14

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Maailmanpankin teettämästä kaivannaisteollisuutta koskevasta selvityksestä

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Maailmanpankin teettämästä kaivannaisteollisuutta koskevasta selvityksestä

29-03-2004 B5-0166/2004

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Pakkoavioliitot

07-10-2002 B5-0438/2002

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kehitysavun rahoittaminen

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kehitysavun rahoittaminen

31-01-2002 B5-0036/2002

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ihmisoikeudet

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS YK:n ihmisoikeustoimikunnan kokous

14-02-2000 B5-0126/2000

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Avustustyöntekijöiden ja humanitaarista työtä tekevien suojelu

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto kuurosokeiden oikeuksista

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Jättämispäivä : 12-01-2004
Raukeamispäivä : 12-04-2004
Hyväksymispäivä : 01-04-2004
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P5_TA(2004)0277
Allekirjoittajien lukumäärä : 323 - 01-04-2004

Kirjallinen kannanotto Vammaisten terveydentilan syrjimättömyys

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Rauennut

Tarkempia tietoja

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Jättämispäivä : 28-11-2001
Raukeamispäivä : 28-02-2002
Allekirjoittajien lukumäärä : 111 - 28-02-2002

Parlamentin kysymykset

97

Sokerin markkinajärjestelyjen väliarviointi

26-02-2004 H-0126/2004 Komissio

Bakun-Ceyhanin öljyputki

26-01-2004 H-0038/2004 Komissio

Alkuperäiskansoja käsittelevän YK:n työryhmän tukeminen

26-01-2004 H-0037/2004 Neuvosto

Sri Lankan rauhanprosessi

16-12-2003 H-0835/2003 Komissio

EU:n ulkosuhteita koskeva monen strategian ohjelma

16-12-2003 H-0834/2003 Neuvosto

Köyhyyden poistamista koskeva sitoumus ja sen rahoittaminen

12-11-2003 O-0071/2003 Komissio

Vuosittainen Turkkia koskeva kertomus

23-10-2003 E-3249/2003 Komissio

Arvonlisäveron asettaminen apuvälineille ja laitteille, joita vammaiset tarvitsevat itsenäiseen elämiseen

07-10-2003 H-0613/2003 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)