Robert EVANS : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja 

 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15-03-2007 / 01-05-2007 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 26-01-2005 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 15-03-2006 / 31-12-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vihreästä kirjasta laivanromutustoiminnan parantamisesta  
- TRAN_AD(2008)398494 -  
-
TRAN 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen tehostaa tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin valvontaa ja voimaan saattamista ottaen huomioon erityisesti hanhien höyhentämisen  
- P6_DCL(2009)0017 - Rauennut  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Jättämispäivä : 18-02-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 53 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto Romanian eläintarhojen leijonien kohtaloon  
- P6_DCL(2007)0073 - Rauennut  
Robert EVANS , Dame Glenis WILLMOTT , Gabriela CREȚU , David MARTIN  
Jättämispäivä : 03-09-2007
Raukeamispäivä : 03-12-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 42 - 04-12-2007
Kirjallinen kannanotto härkätaisteluiden kieltämiseen kaikkialla Euroopan unionissa  
- P6_DCL(2007)0002 - Rauennut  
Robert EVANS , Mojca DRČAR MURKO , Gitte SEEBERG , Carl SCHLYTER  
Jättämispäivä : 15-01-2007
Raukeamispäivä : 15-04-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 211 - 15-04-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.