Brian CROWLEY : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
 • 08-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fianna Fáil Party (Irlanti)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 10-06-2015 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 03-10-2016 / 25-10-2016 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 09-06-2015 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista