Charlotte CEDERSCHIÖLD : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 22-07-2007 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 23-07-2007 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Moderata Samlingspartiet (Ruotsi)

Varapuheenjohtaja 

 • 24-01-2006 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2006 / 23-01-2006 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-2007 / 17-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 12-02-2007 / 11-03-2007 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 28-03-2007 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 18-01-2006 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 12-03-2007 / 13-07-2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.