Per GAHRTON : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Miljöpartiet (Ruotsi)

Puheenjohtaja 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varapuheenjohtaja 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta

Varajäsen 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto seuraava hallitustenvälinen konferenssi ja tarve kunnioittaa demokratiaa Euroopan unionissa  
- P5_DCL(2003)0012 - Rauennut  
José RIBEIRO E CASTRO , Ole KRARUP , Per GAHRTON , Martin CALLANAN , Patricia McKENNA  
Jättämispäivä : 16-06-2003
Raukeamispäivä : 16-09-2003
Allekirjoittajien lukumäärä : 19 - 16-09-2003
Kirjallinen kannanotto Ruotsin ja Norjan uhanalainen susikanta  
- P5_DCL(2001)0005 - Rauennut  
Per GAHRTON  
Jättämispäivä : 04-04-2001
Raukeamispäivä : 04-07-2001
Allekirjoittajien lukumäärä : 43 - 04-07-2001