Monica Stefania BALDI : 4. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Forza Europa -ryhmä - Jäsen
 • 05-07-1995 / 09-12-1996 : Unioni Euroopan puolesta - Jäsen
 • 10-12-1996 / 14-06-1998 : Unioni Euroopan puolesta - Työvaliokunnan jäsen
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevä valiokunta

Jäsen 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan Unionin välisen sopimuksen yhteiskokouksessa (AKT-EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Naisten oikeuksien valiokunta
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa

Varajäsen 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevä valiokunta
 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Naisten oikeuksien valiokunta
 • 16-01-1997 / 22-01-1997 : Aluepoliittinen valiokunta
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta