António CAMPOS : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (Portugali)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sorkkatautia käsittelevä väliaikainen valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Varajäsen 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Budjettivaliokunta
  • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla