• Mario   BORGHEZIO  

Mario BORGHEZIO : Yksittäiset päätöslauselmaesitykset - Kahdeksas vaalikausi 

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla