• Mario   BORGHEZIO  

Mario BORGHEZIO : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - Kahdeksas vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan vilja-alalle myönnettävään tukeen  
- P8_DCL(2016)0132 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto viinin valmistuksen tietotaidon aineettomaan kulttuuriperintöön  
- P8_DCL(2016)0108 - Rauennut  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 27 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto väkivallan, hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun uhreiksi joutuneisiin lapsiin  
- P8_DCL(2016)0107 - Rauennut  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 38 - 04-01-2017
Kirjallinen kannanotto tarpeeseen säilyttää Venäjä EU:n strategisena kumppanina  
- P8_DCL(2016)0064 - Rauennut  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 29 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto ekomuseoiden perustamiseen historialtaan ja kulttuuriltaan erityisen rikkaiden luonnonalueiden suojelemiseksi Euroopassa  
- P8_DCL(2016)0063 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Jättämispäivä : 04-07-2016
Raukeamispäivä : 04-10-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 29 - 05-10-2016
Kirjallinen kannanotto Euroopan kulttuurireitteihin  
- P8_DCL(2016)0062 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Jättämispäivä : 04-07-2016
Raukeamispäivä : 04-10-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 22 - 05-10-2016
Kirjallinen kannanotto toiminnalliseen lukutaidottomuuteen  
- P8_DCL(2016)0041 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 32 - 27-07-2016
Kirjallinen kannanotto monikemikaaliherkkyydestä  
- P8_DCL(2016)0018 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Jättämispäivä : 07-03-2016
Raukeamispäivä : 07-06-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 24 - 08-06-2016
Kirjallinen kannanotto progeriasta  
- P8_DCL(2016)0016 - Rauennut  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Jättämispäivä : 24-02-2016
Raukeamispäivä : 24-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 54 - 25-05-2016
Kirjallinen kannanotto omaishoitajien tukijärjestelmiin  
- P8_DCL(2016)0002 - Rauennut  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Jättämispäivä : 18-01-2016
Raukeamispäivä : 18-04-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 28 - 19-04-2016
Kirjallinen kannanotto talidomidia koskevan tietämyksen lisäämiseen ja sen uhrien tukemiseen  
- P8_DCL(2015)0071 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Mylène TROSZCZYNSKI , Barbara KAPPEL , Marek PLURA , Remo SERNAGIOTTO  
Jättämispäivä : 02-12-2015
Raukeamispäivä : 02-03-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 74 - 03-03-2016
Kirjallinen kannanotto sokeiden ja näkövammaisten sijoittumiseen Euroopan työmarkkinoille  
- P8_DCL(2015)0058 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 06-01-2016
Kirjallinen kannanotto maailman kristittyjen joukkotuhon tunnustamiseen ja maailman kristittyihin kohdistuvan sorron ja syrjinnän vastaisen eurooppalaisen päivän käyttöön ottamiseen  
- P8_DCL(2015)0014 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Jättämispäivä : 27-04-2015
Raukeamispäivä : 27-07-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 112 - 28-07-2015