Mario BORGHEZIO : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 21-07-2004 / 25-07-2004 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Jäsen
 • 26-07-2004 / 26-04-2006 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 27-04-2006 / 12-12-2006 : Sitoutumattomat
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italia)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Vetoomusvaliokunta
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Vetoomusvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Vetoomusvaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15-09-2004 / 26-04-2006 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 18-11-2004 / 26-04-2006 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 31-01-2007 / 21-09-2008 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen soveltaa yksityiskohtaista vuoristoalueita ja niiden suojelua koskevaa politiikkaa  
- P6_DCL(2009)0043 - Rauennut  
Erminio Enzo BOSO , Mario BORGHEZIO  
Jättämispäivä : 01-04-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 16 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto Kiinan Tiibetin kansaa kohtaan harjoittamaan anteeksiantamattomaan sortoon  
- P6_DCL(2008)0027 - Rauennut  
Mario BORGHEZIO  
Jättämispäivä : 09-04-2008
Raukeamispäivä : 15-07-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 32 - 10-07-2008
Kirjallinen kannanotto työturvallisuuteen ja yhtiön toimintaan ThyssenKruppin Torinon tehtaalla  
- P6_DCL(2008)0007 - Rauennut  
Mario BORGHEZIO  
Jättämispäivä : 30-01-2008
Raukeamispäivä : 08-05-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 29 - 08-05-2008

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.