Mario BORGHEZIO : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Sitoutumattomat
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lega Nord (Italia)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 21-09-2015 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 01-10-2015 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 08-03-2018 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (A8-0194/2018 - Francisco Assis) IT  
 

Si è appena votata la relazione dal titolo "Violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo". E fin qui nulla di strano.
Il gruppo ENF, in particolare la delegazione francese, ha presentato un documento alternativo, sostenuto fortemente da noi della delegazione della Lega, con il quale si ricordava che "anche i popoli europei sono popolazioni indigene; ribadisce che l'Unione europea dovrebbe esaminare le conseguenze della sua politica sul diritto alla continuità storica dei popoli europei".
Ebbene: questo emendamento è stato bocciato dalla maggioranza dell'Aula, il che dimostra ancora una volta la volontà di non proteggere i cittadini europei dalla politica scellerata in tema di immigrazione e, al contrario, di piegarsi agli usi, alla cultura e alle tradizioni di popoli che arrivano in Europa e che con noi hanno poco o nulla a che vedere.
Noi continueremo nella nostra battaglia per difendere l'Europa e i suoi popoli originari, difendendoli dall'invasione di chi quotidianamente contribuisce a minarne la sopravvivenza identitaria e culturale.

Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) IT  
 

Ho votato convintamente contro a questa demagogica relazione, nella quale si vuole estendere a un numero incalcolabile di persone, diritto di asilo, rendendo il fenomeno dell'immigrazione ancora più insostenibile per i soliti paesi di primo arrivo.
Particolarmente assurda e pericolosa è l'introduzione del principio di "immigrazione climatica", basato sul presupposto, suscettibile di un'estensione di portata incalcolabile, della platea degli aventi diritto all'accoglienza.
Occorre bloccare questo trend così assurdo, che ha come conseguenza, l'aumento della percezione verso l'immigrazione.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan vilja-alalle myönnettävään tukeen  
- P8_DCL(2016)0132 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto viinin valmistuksen tietotaidon aineettomaan kulttuuriperintöön  
- P8_DCL(2016)0108 - Rauennut  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 27 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto väkivallan, hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun uhreiksi joutuneisiin lapsiin  
- P8_DCL(2016)0107 - Rauennut  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 38 - 04-01-2017

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista