Paolo BARTOLOZZI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 09-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italia)
 • 10-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin  
- P7_DCL(2010)0070 - Rauennut  
Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL  
Jättämispäivä : 20-09-2010
Raukeamispäivä : 20-12-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 164 - 20-12-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista