Paolo BARTOLOZZI

Poliittiset ryhmät

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Italia)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Italia)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Italia)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Italia)

Puheenjohtaja

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Valtuuskunta EU:n ja Slovakian tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : Valtuuskunta EU:n ja Slovakian tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

51

Lääkinnälliset laitteet (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus (keskustelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Maustettujen viinituotteiden maantieteelliset merkinnät (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (äänestys)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(5.8)

Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta (lyhyt esittely)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(22)

CARS 2020: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (lyhyt esittely)

09-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-09(27)

YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(9.22)

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle (A7-0334/2013 - Vital Moreira)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.2)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Päätöslauselmaesitykset

8

Yhteinen päätöslauselmaesitys Kazakstanista

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Päätöslauselmaesitys Kazakstanin tilanteesta (2012/2553(RSP))

07-03-2012 B7-0140/2012

Yhteinen päätöslauselmaesitys Kirgisian tilanteesta

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Päätöslauselmaesitys Kirgisiasta

05-07-2010 B7-0420/2010

Yhteinen päätöslauselmaesitys Kirgisian tilanteesta

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Päätöslauselmaesitys Kirgisiasta

28-04-2010 B7-0257/2010

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Rauennut

Tarkempia tietoja

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Jättämispäivä : 20-09-2010
Raukeamispäivä : 20-12-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 164 - 20-12-2010

Parlamentin kysymykset

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Komissio

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Komissio

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Komissio

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komissio

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Komissio

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Komissio

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Komissio

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

5

EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 - Yhteisön takuu EIP:lle (keskustelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(9)

Alennetut arvonlisäverokannat (keskustelu)

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(3)

Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika (keskustelu)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(21)

EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen (keskustelu)

17-11-2008 P6_CRE(2008)11-17(21)

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto kiireelliseen suunnitelmaan pk-yritysten vapauttamiseksi veroista Euroopan unionissa

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Rauennut

Tarkempia tietoja

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 39 - 08-05-2009

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin maiden verotusjärjestelmän yhdenmukaistamiseen perhekertoimen avulla

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Rauennut

Tarkempia tietoja

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 23 - 08-05-2009

Kirjallinen kannanotto koulupsykologeihin

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Rauennut

Tarkempia tietoja

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 39 - 08-05-2009

Parlamentin kysymykset

5

Rakennerahastoja koskevat menot kaudeksi 2000-2006 ja Toscanan alueen ohjelmakauden 2007-2013 edistyminen

26-02-2009 E-1497/2009 Komissio

Yrityskriisi ja Antonio Merloni Spa -konsernin laitosten tulevaisuus

24-10-2008 E-5946/2008 Komissio

Moottoriajoneuvojen myynnistä annettua asetusta (EY) N:o 1400/2002 koskeva arviointikertomus

08-10-2008 H-0841/2008 Komissio

Yhteisöaloiteohjelma (CIP) INTERREG III B MEDOCC

25-09-2008 E-5369/2008 Komissio

Habitat-direktiivi 92/43/ETY

24-09-2008 E-5330/2008 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 5. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

9

Kuluttajansuoja

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Tekijänoikeudet

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

Siviiliprosessioikeuden lähentäminen

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

Ympäristövastuu

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

Ympäristövastuu

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

Ihmisperäiset kudokset ja solut

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

Yhteisöpatentti

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

Hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltäminen

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Mietinnöt – esittelijänä

1

Päätöslauselmaesitykset

7

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS historiallisten torien tunnustamisesta

19-03-2004 B5-0155/2004

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan lastensuojeluvaltuutetun viran perustaminen

21-02-2003 B5-0154/2003

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Uskonnonvapaus

20-11-2002 B5-0445/2002

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ihmisoikeustilanne Päiväntasaajan Guineassa

12-06-2002 RC-B5-0336/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Tšetšenian tilanne

04-04-2002 B5-0193/2002

Parlamentin kysymykset

13

Petokset Italian ja Bulgarian välisessä kaupassa

28-04-2004 E-1426/2004 Komissio

Korkealuokkaisia neuleita (kasmirvillasta) tuottavan vaatetusteollisuuden kriisi

28-04-2004 E-1425/2004 Komissio

Italian tekstiiliteollisuuden vaikeudet

07-04-2004 E-1197/2004 Komissio

Tulliviranomaisten kauttakuljetuksen aikana pysäyttämät tuontitavarat

24-03-2004 E-1021/2004 Komissio

Yleishyödylliset palvelut

15-03-2004 E-0908/2004 Komissio

Yhteisön direktiivien rikkomusmenettely

29-07-2003 E-2508/2003 Komissio

Maksut matkailualalla

17-07-2003 E-2507/2003 Komissio

Oliiviöljy

06-12-2002 E-3480/2002 Komissio

Verituotteiden tuotannosta annetun Italian lain 107/90 saattaminen yhteisön oikeuden mukaiseksi

25-02-2002 P-0590/2002 Komissio

Tuet nuorille maanviljelijöille Toscanassa

17-01-2002 E-0007/2002 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista