Pier Ferdinando CASINI : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
  • 03-04-2000 / 02-07-2001 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 02-07-2001 : Centro cristiano democratico (Italia)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
  • 13-09-1999 / 02-07-2001 : Kehitysyhteistyövaliokunta
  • 06-10-1999 / 02-07-2001 : Suhteista ASEANin jäsenmaihin, Kaakkois-Aasiaan ja Korean tasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 21-07-1999 / 23-01-2000 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 08-10-1999 / 02-07-2001 : Valtuuskunta EU:n ja Bulgarian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla