Giuseppe BRIENZA : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 03-07-2001 / 07-03-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 03-07-2001 / 30-01-2003 : Centro cristiano democratico (Italia)
 • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Unione democratico cristiana (Italia)

Varapuhemies 

 • 06-02-2002 / 07-04-2002 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

 • 05-07-2001 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Suhteista ASEANin jäsenmaihin, Kaakkois-Aasiaan ja Korean tasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Bulgarian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla