Georges BERTHU : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 20-09-2000 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen
 • 21-09-2000 / 30-01-2001 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Ranska)
 • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 06-07-2000 / 07-09-2000 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 30-01-2001 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta Euroopan talousalueen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa (ETA)

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla