Nuala AHERN : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Green Party (Irlanti)

Varapuheenjohtaja 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Jäsen 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevä väliaikainen valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuutta edistävästä monivuotisesta ohjelmasta (SAVE9) - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta  
- A5-0010/2000 -  
-
ITRE 
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteiseksi kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi energiatehokkuutta edistävästä monivuotisesta ohjelmasta (Save) (1998-2002) - teollisuutta, ulkomaankauppaa, tutkimusta ja energia-asioit käsittelevä valiokunta a  
- A5-0015/1999 -  
-
ITRE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla