Gunilla CARLSSON : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 08-03-2002 / 30-09-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 30-09-2002 : Moderata samlingspartiet (Ruotsi)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 06-10-1999 / 17-05-2000 : Valtuuskunta EU:n ja Liettuan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 18-05-2000 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Latvian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 30-09-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 07-02-2002 / 30-09-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Puolan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 16-05-2000 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Puolan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-05-2000 / 14-01-2002 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 17-01-2002 / 30-09-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Viron hakemus Euroopan unionin jäseneksi ja neuvottelujen edistyminen - Ulkoasioiden,ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden j puolustuspolitiikan valiokunta  
- A5-0251/2001 -  
-
AFET 
Mietintö: Viron hakemus Euroopan unionin jäseneksi ja Viron edistyminen Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa - Ulkoasioiden,ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden j puolustuspolitiikan valiokunta  
- A5-0238/2000 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Motion for a resolution On Chechnya EN  
- B5-0261/2000  

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla