Esko SEPPÄNEN : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Vasemmistoliitto (Suomi)

Varapuheenjohtaja 

 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budjettivaliokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta  
- ITRE_AD(2009)418345 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille  
- BUDG_AD(2007)394234 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle  
- BUDG_AD(2006)382417 -  
-
BUDG 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.