Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kansallinen Kokoomus (Suomi)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta Euroopan talousalueen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa (ETA)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta Euroopan talousalueen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa (ETA)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Latvian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Suositus: Ehdotus neuvoston päätös Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntPoä N:o 13-H henkilöautojen tyyppihyväksynnästä jarrulaitteiden osalta - Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta  
- A5-0085/2001 -  
-
ITRE 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Lyhenteiden käyttö  
- P5_DCL(2000)0005 - Rauennut  
Piia-Noora KAUPPI , Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM , Ilkka SUOMINEN , Ari VATANEN , Eija-Riitta KORHOLA  
Jättämispäivä : 22-03-2000
Raukeamispäivä : 22-06-2000
Allekirjoittajien lukumäärä : 33 - 22-06-2000