Ozan CEYHUN : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 22-10-2000 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen
 • 23-10-2000 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 22-10-2000 : Bündnis 90/die Grünen (Saksa)
 • 23-10-2000 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Varapuheenjohtaja 

 • 27-10-2000 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 28-09-1999 / 26-10-2000 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 17-10-2000 : Vetoomusvaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Budjettivaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: I. Ranskan tasavallan aloite neuvoston direktiivin antamiseksi laittomassa maahantulossa, liikkumisessa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (10675/2000 - C5-0427/2000 - 2000/0821 (CNS)); II. Ranskan tasavallan aloite puitepäätöksen tekemiseksi rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahan tulossa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemiseksi (10676/2000 - C5-0426/2000 - 2000/0821 (CNS)) - Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta  
- A5-0315/2000 -  
-
LIBE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvien syrjinnän vastaisten direktiivien (rodusta riippumaton yhdenvertainen kohtelu ja yhdenvertainen kohtelu työssä) siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä  
- P5_DCL(2003)0008 - Rauennut  
Claude MORAES , Michael CASHMAN , Kathalijne Maria BUITENWEG , Carmen CERDEIRA MORTERERO , Ozan CEYHUN  
Jättämispäivä : 12-05-2003
Raukeamispäivä : 12-08-2003
Allekirjoittajien lukumäärä : 102 - 12-08-2003