Genowefa GRABOWSKA : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socjaldemokracja Polska (Puola)

Kvestori 

 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopan parlamentti
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopan parlamentin puhemiehistö

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Kvestorit
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 29-08-2004 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 29-09-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-09-2005 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaisista lastenjalkineiden standardeista  
- P6_DCL(2009)0032 - Rauennut  
Zuzana ROITHOVÁ , Genowefa GRABOWSKA , Françoise GROSSETÊTE , Amalia SARTORI  
Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 55 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto Valko-Venäjän kansalaisille myönnettävien viisumien hinnan alentamiseen  
- P6_DCL(2008)0012 - Rauennut  
Genowefa GRABOWSKA , Justas Vincas PALECKIS , Hannes SWOBODA  
Jättämispäivä : 30-01-2008
Raukeamispäivä : 08-05-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 161 - 08-05-2008
Kirjallinen kannanotto lapsille tarkoitettuihin auttaviin puhelimiin Euroopassa  
- P6_DCL(2005)0050 - Hyväksytty  
Lissy GRÖNER , Genowefa GRABOWSKA , Karin RIIS-JØRGENSEN , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA  
Jättämispäivä : 26-09-2005
Raukeamispäivä : 26-12-2005
Hyväksymispäivä : 17-01-2006
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2006)0009
Allekirjoittajien lukumäärä : 394 - 26-12-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.