Zoltán BAGÓ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Unkari)

Jäsen 

  • 06-10-2010 / 18-01-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 06-10-2010 / 30-06-2014 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Varajäsen 

  • 28-09-2010 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
  • 28-09-2010 / 30-06-2013 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta  
- CULT_AD(2013)513263 -  
-
CULT 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet innovatiivisen Euroopan edistämiseksi  
- CULT_AD(2012)489612 -  
-
CULT 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta  
- CULT_AD(2012)489609 -  
-
CULT 
LAUSUNTO kertomuksesta jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja vaikutuksista  
- CULT_AD(2012)487801 -  
-
CULT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista