József SZÁJER : Etusivu 

Jäsen 

Oikeudellisten asioiden valiokunta 

Varajäsen 

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (A9-0012/2019 - John Howarth) HU  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen (A9-0013/2019 - John Howarth) HU  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot