Monika BEŇOVÁ : Etusivu 

Jäsen 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Yhteystiedot