Monika BEŇOVÁ : Etusivu 

Jäsen 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen (A8-0463/2018 - Bodil Valero) SK  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) SK  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) SK  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot