• Philip   CLAEYS  

Philip CLAEYS : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - 7. vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto viljelijöiden murhiin Etelä-Afrikassa  
- P7_DCL(2011)0043 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA  
Jättämispäivä : 14-11-2011
Raukeamispäivä : 16-02-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 48 - 16-02-2012
Kirjallinen kannanotto Turkin 95 vuotta sitten tekemään armenialaisten joukkotuhontaan  
- P7_DCL(2010)0042 - Rauennut  
Andreas MÖLZER , Mario BORGHEZIO , Philip CLAEYS , Nikolaos SALAVRAKOS  
Jättämispäivä : 17-05-2010
Raukeamispäivä : 17-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 33 - 09-09-2010