Philip CLAEYS : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 16-06-2003 / 19-07-2004 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

  • 16-06-2003 / 19-07-2004 : Vlaams Blok (Belgia)

Jäsen 

  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta

Varajäsen 

  • 02-07-2003 / 19-07-2004 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto demografiaa, väestön vanhenemista ja eurooppalaista identiteettiä käsittelevän monialaisen konferenssin järjestämiseen Euroopassa  
- P5_DCL(2004)0008 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Bruno GOLLNISCH , Mario BORGHEZIO  
Jättämispäivä : 09-02-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 13 - 06-05-2004
Kirjallinen kannanotto Etelä-Afrikan hallituksen piittaamattomuuteen valkoisiin viljelijöihin kohdistuvista hyökkäyksistä ja heidän murhistaan  
- P5_DCL(2004)0003 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN  
Jättämispäivä : 12-01-2004
Raukeamispäivä : 12-04-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 12-04-2004
Kirjallinen kannanotto Turkin mahdollisesta liittymisestä Euroopan unioniin järjestettävä kansanäänestys  
- P5_DCL(2003)0020 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN  
Jättämispäivä : 22-09-2003
Raukeamispäivä : 22-12-2003
Allekirjoittajien lukumäärä : 14 - 22-12-2003