Philip CLAEYS : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Sitoutumattomat
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Identiteetin, perinteiden ja itsenäisyyden puolustajien ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 14-11-2004 : Vlaams Blok (Belgia)
 • 15-11-2004 / 13-07-2009 : Vlaams Belang (Belgia)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 20-07-2005 / 14-01-2007 : Puheenjohtajakokous
 • 19-01-2006 / 13-12-2006 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto islamistisen väkivallan uhrien muistopäivän perustamiseen  
- P6_DCL(2009)0039 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Frank VANHECKE  
Jättämispäivä : 23-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 11 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto Kaakkois-Turkissa sijaitsevan Pyhän Gabrielin luostarin takavarikointiyrityksiin  
- P6_DCL(2009)0003 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN  
Jättämispäivä : 12-01-2009
Raukeamispäivä : 14-04-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 36 - 15-04-2009
Kirjallinen kannanotto Euroopan kansalaisten luovuttamista islamia kohtaan esitetyn arvostelun vuoksi koskevaan Jordanian pyyntöön  
- P6_DCL(2008)0081 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN  
Jättämispäivä : 08-10-2008
Raukeamispäivä : 22-01-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 15 - 23-01-2009

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.