Philip CLAEYS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vlaams Belang (Belgia)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen, jäljempänä 'sopimuksen' yhteensopivuudesta oikeuksien kanssa, jotka turvataan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kysymykset puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle ja kvestoreille 
Jäsenet voivat esittää puhemiehelle puhemiehistön, puheenjohtajakokouksen ja kvestorien tehtävien hoitamiseen liittyviä kysymyksiä. Työjärjestyksen 32 artiklan 2 kohta

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto viljelijöiden murhiin Etelä-Afrikassa  
- P7_DCL(2011)0043 - Rauennut  
Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA  
Jättämispäivä : 14-11-2011
Raukeamispäivä : 16-02-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 48 - 16-02-2012
Kirjallinen kannanotto Turkin 95 vuotta sitten tekemään armenialaisten joukkotuhontaan  
- P7_DCL(2010)0042 - Rauennut  
Andreas MÖLZER , Mario BORGHEZIO , Philip CLAEYS , Nikolaos SALAVRAKOS  
Jättämispäivä : 17-05-2010
Raukeamispäivä : 17-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 33 - 09-09-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista