João GOUVEIA : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 15-10-2003 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 15-10-2003 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugali)

Jäsen 

  • 23-10-2003 / 19-07-2004 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 23-10-2003 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

  • 04-11-2003 / 19-07-2004 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta

all-activities 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla