Raquel CARDOSO : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 16-10-2003 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 16-10-2003 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugali)

Jäsen 

  • 05-11-2003 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
  • 05-11-2003 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

  • 04-11-2003 / 19-07-2004 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla