Milan GAĽA : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenská demokratická a kresťanská únia (Slovakia)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 08-10-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi  
- CULT_AD(2007)386487 -  
-
CULT 
LAUSUNTO eurooppalaisen tutkintokehyksen luomisesta  
- CULT_AD(2006)371943 -  
-
CULT 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto uusien jäsenvaltioiden Schengenin alueeseen liittymisen mahdolliseen lykkäämiseen  
- P6_DCL(2006)0072 - Rauennut  
Milan GAĽA , Barbara KUDRYCKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Peter ŠŤASTNÝ  
Jättämispäivä : 11-10-2006
Raukeamispäivä : 18-01-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 74 - 19-01-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.