Liam AYLWARD
 • Liam
  AYLWARD
 • Irlanti
 • syntynyt: 27. syyskuuta 1952, Kilkenny

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Fianna Fáil Party (Irlanti)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fianna Fáil Party (Irlanti)

Varapuheenjohtaja

 • 22.05.2007 / 04.02.2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

Jäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 10.05.2007 / 21.05.2007 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Varajäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2006 / 19.06.2007 : Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kalatalousvaliokunta
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

272

Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Omien varojen järjestelmä (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.4)

Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.36)

Radiolaitteet (A7-0316/2013 - Barbara Weiler)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(15.10)

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano Euroopan parlamentin osalta (A7-0120/2014 - Paulo Rangel)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(15.13)

Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.5)

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.13)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

5

Lausunnot varjoesittelijänä

2

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta

AGRI
14-05-2012 AGRI_AD(2012)483716

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvien atk-pohjaisten tietokantojen osalta

AGRI
26-04-2012 AGRI_AD(2012)483737

Päätöslauselmaesitykset

13

Yhteinen päätöslauselmaesitys Ukrainan tilanteesta

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

26-02-2014 RC-B7-0207/2014

Päätöslauselmaesitys Ukrainan tilanteesta

25-02-2014 B7-0222/2014

Päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

25-02-2014 B7-0218/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Etelä-Sudanin tilanteesta

14-01-2014 RC-B7-0018/2014

Päätöslauselmaesitys Etelä-Sudanin tilanteesta

13-01-2014 B7-0018/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

12-03-2013 RC-B7-0130/2013

Päätöslauselmaesitys sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

11-03-2013 B7-0139/2013

Päätöslauselmaesitys epätasapainosta elintarvikeketjussa (2011/2904(RSP))

16-01-2012 B7-0008/2012

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto lampaiden elektroniseen tunnistamiseen

30-11-2011 P7_DCL(2011)0051 Rauennut

Tarkempia tietoja

Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS

Jättämispäivä : 30-11-2011
Raukeamispäivä : 15-03-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 15-03-2012

Parlamentin kysymykset

311

Köyhdytetyn uraanin käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin

27-02-2014 O-000045/2014 Komissio

  Human rights commitments in trade agreements with third countries

06-02-2014 E-001203/2014 Komissio

  Data collection on homelessness and EU support for efforts to combat homelessness

23-01-2014 E-000682/2014 Komissio

Vammaisten oikeudet

15-01-2014 O-000013/2014 Komissio

  Construction of high-voltage overhead lines in Ireland

18-12-2013 E-014218/2013 Komissio

  Safety of imported toys

20-11-2013 E-013195/2013 Komissio

  Directive on the safety of toys

20-11-2013 E-013194/2013 Komissio

  Combating meningitis in Europe

31-10-2013 E-012363/2013 Komissio

  Skills development for young people with intellectual and developmental disabilities

29-10-2013 P-012308/2013 Komissio

  Preserving Europe's cultural heritage

28-10-2013 E-012254/2013 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

105

Äänestysselitykset

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0231/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston suositukseksi Euroopan toimista harvinaisten sairauksien alalla

Äänestysselitykset

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0236/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta

Äänestysselitykset

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0084/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä)

Äänestysselitykset

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0089/2009 - MIETINTÖ sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä terveyshaitoista

Äänestysselitykset

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0046/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) (uudelleenlaadittu)

Äänestysselitykset

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0064/2009 - MIETINTÖ online-rahapelien yhtenäisyydestä

Äänestysselitykset

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - MIETINTÖ pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta ("Small Business Act")

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(16)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ lammas- ja vuohialan tulevaisuudesta Euroopassa

AGRI
29-05-2008 A6-0196/2008

Lausunnot esittelijänä

1

LAUSUNTO Biomassaa ja biopolttoaineita koskeva strategia

ENVI
18-09-2006 ENVI_AD(2006)374239

Päätöslauselmaesitykset

22

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta

30-03-2009 RC-B6-0163/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta

26-03-2009 B6-0176/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS hi-viruksesta/aidsista: varhainen toteaminen ja varhainen hoito

17-11-2008 RC-B6-0581/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS hivistä/aidsista: varhainen toteaminen ja varhainen hoito

12-11-2008 B6-0586/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS syövän torjunnasta laajentuneessa Euroopan unionissa

02-04-2008 B6-0132/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Armeniasta

12-03-2008 RC-B6-0110/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on Armenia

11-03-2008 B6-0121/2008

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHCR) seitsemännestä istunnosta

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ilmastonmuutosta käsittelevän Balin konferenssin tuloksista (COP 13 ja COP/MOP 3)

24-01-2008 B6-0059/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS rehujen ja elintarvikkeiden hintojen noususta

24-10-2007 RC-B6-0400/2007

Parlamentin kysymykset

107

Lapsityövoima

02-04-2009 H-0228/2009 Komissio

Itsemurhien ehkäiseminen

24-02-2009 H-0135/2009 Komissio

Lampaanlihatuotteiden merkinnät

20-01-2009 H-0051/2009 Komissio

Tieturvallisuus

20-01-2009 H-0050/2009 Neuvosto

Eurosetelien ja -kolikkojen väärentäminen

17-12-2008 H-1052/2008 Komissio

Uudet aloitteet lapsityövoiman käytön torjumiseksi

17-12-2008 H-1051/2008 Neuvosto

Terroristiuhat

02-12-2008 H-0978/2008 Komissio

Tšekin tasavalta puheenjohtajavaltiona

02-12-2008 H-0977/2008 Neuvosto

Energiatehokkuus

04-11-2008 H-0894/2008 Komissio

Zimbabwen poliittinen kriisi

04-11-2008 H-0893/2008 Neuvosto

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista