Marian HARKIN : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Irlanti)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vetoomusvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-09-2015 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vetoomusvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöistä  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. ‒ The EU defines the key proposals on the labour market strategy for the Member States in the Employment Guidelines (EGs). The EGs are decided by the Council only, and therefore need to be reviewed each year. This year, the revised guidelines for the employment policies of the Member States have been amended to align the text with the principles of the European Pillar of Social Rights, with the overall aim to improve Europe’s competitiveness and make it a better place to invest, create jobs and foster social cohesion. Essentially the revised EG’s are the following: Guideline 5 - Boosting the demand for labour, Guideline 6 – Enhancing labour supply, the access to employment, skills and competences, Guideline 7 – Enhancing the functioning of labour markets and the effectiveness of social dialogue and, Guideline 8 – Promoting equal opportunities for all, fostering social inclusion and combatting poverty. I voted in favour of this report, as it is important that the EG is moderated to reflect the goals of the European Pillar of Social Rights.

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

I voted against this report, as this legislation will have a massively negative impact on Irish road hauliers. Although I am not a member of the TRAN Committee, I have followed this file closely for the last 18 months. The Irish Road Haulage Association has always been advocating a reasonable Mobility Package. However, too many contradicting amendments went through the TRAN Committee filtering process (prior to the vote in Plenary) by a relatively small majority. Some of them encompass huge threats to the internal market. The Irish road haulage sector cannot afford these. I also voted to have these files taken off the agenda because it is possible that the next Parliament will take a more understanding position on posting, cabotage or driving and rest time. Unfortunately, the files remained on the agenda. With the ongoing issues surrounding Brexit, it is still possible that we will end up with a hard Brexit by accident; we now might end up with unaffordable social rules for Irish hauliers because these files passed through this Parliament.

Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EN  
 

I voted against this report, as this legislation will have a massively negative impact on Irish road hauliers. Although I am not a member of the TRAN Committee, I have followed this file closely for the last 18 months. The Irish Road Haulage Association has always been advocating a reasonable Mobility Package. However, too many contradicting amendments went through the TRAN Committee filtering process (prior to the vote in Plenary) by a relatively small majority. Some of them encompass huge threats to the internal market. The Irish road haulage sector cannot afford these. I also voted to have these files taken off the agenda because it is possible that the next Parliament will have a more understanding position on posting, cabotage or driving and rest time. Unfortunately, the files remained on the agenda. With the ongoing issues surrounding Brexit, it is still possible that we will end up with a hard Brexit by accident; we now might end up with unaffordable social rules for Irish hauliers because these files passed through this Parliament.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto yhteisö- ja solidaarisuustalouteen  
- P8_DCL(2016)0124 - Rauennut  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Jättämispäivä : 30-11-2016
Raukeamispäivä : 01-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 35 - 02-03-2017
Kirjallinen kannanotto neurologisista oireista ja kroonisista kivuista kärsivien henkilöiden työllistymiseen  
- P8_DCL(2016)0112 - Rauennut  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 25-01-2017
Kirjallinen kannanotto kalan kulutuksen edistämiseen  
- P8_DCL(2016)0095 - Rauennut  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 66 - 13-12-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista