David CASA
 • David
  CASA
 • Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
 • Jäsen
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • syntynyt: 16. marraskuuta 1968, Valletta

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen
 • 01.07.2014 ... : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Jäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Valtuuskunta EU:n ja Bulgarian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kalatalousvaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14.07.2014 ... : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19.01.2017 ... : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14.03.2018 ... : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14.07.2014 ... : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

138

EU:n kansalaisuus myytävänä (keskustelu)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

EU:n kansalaisuus myytävänä (keskustelu) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti (keskustelu)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Palveluiden sisämarkkinat (keskustelu)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (keskustelu)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Äänestysselitykset

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta

Äänestysselitykset

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

Mietinnöt – esittelijänä

7

MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverojen alalla

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

MIETINTÖ alv:n tulevaisuudesta

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Mietinnöt – varjoesittelijänä

2

Lausunnot – valmistelijana

9

LAUSUNTO ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

LAUSUNTO Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta kaikkien toimijoiden eduksi

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

LAUSUNTO palveluiden sisämarkkinoista: tilanneselvitys ja tulevat toimet

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

LAUSUNTO Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

LAUSUNTO unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Lausunnot – varjovalmistelijana

5

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 muuttamisesta

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

LAUSUNTO EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Päätöslauselmaesitykset

1

Päätöslauselmaesitys metsäpaloista kesällä 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto sorrettujen vähemmistöjen ja kansojen vapauteen

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Rauennut

Tarkempia tietoja

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Jättämispäivä : 13-01-2014
Raukeamispäivä : 13-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 38 - 14-04-2014

Parlamentin kysymykset

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komissio

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komissio

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komissio

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komissio

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komissio

VP/HR - pidätettyjen naisten oikeudet Egyptissä

07-03-2014 E-002713/2014 Komissio

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komissio

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komissio

VP/HR - naisten oikeudet Afganistanissa

18-02-2014 E-001838/2014 Komissio

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

48

Äänestysselitykset

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0011/2009 - MIETINTÖ kilpailupolitiikkaa koskevista kertomuksista 2006 ja 2007

Äänestysselitykset

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - MIETINTÖ pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta ("Small Business Act")

Äänestysselitykset

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - MIETINTÖ aiheesta "2050: Tulevaisuus alkaa tänään – EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonsuojelupolitiikkaa koskevia suosituksia"

Äänestysselitykset

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Guantanamon pidätyskeskuksen vankien palauttamisesta ja uudelleensijoittamisesta

Äänestysselitykset

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - MIETINTÖ toisesta strategisesta energiakatsauksesta

Äänestysselitykset

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - MIETINTÖ esikaupallisista hankinnoista: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen varmistamiseksi Euroopassa

Äänestysselitykset

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - MIETINTÖ yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävästä tulevaisuudesta

Äänestysselitykset

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - MIETINTÖ Euroopan erämaista

Äänestysselitykset

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

Mietinnöt – esittelijänä

2

Päätöslauselmaesitykset

3

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS pakolaisten tilanteesta Maltassa

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS mittavien muuttovirtojen hallinnasta Maltalla

03-04-2006 B6-0241/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Välimeren kalavarojen hoitotoimenpiteiden hyväksymisestä

25-01-2006 B6-0083/2006

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto kiireelliseen suunnitelmaan pk-yritysten vapauttamiseksi veroista Euroopan unionissa

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Rauennut

Tarkempia tietoja

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 39 - 08-05-2009

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin maiden verotusjärjestelmän yhdenmukaistamiseen perhekertoimen avulla

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Rauennut

Tarkempia tietoja

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 23 - 08-05-2009

Parlamentin kysymykset

9

Direktiivin 79/409/ETY 9 artikla

20-04-2007 E-2337/2007 Komissio

Ympäristöalan toimet

09-10-2006 E-4470/2006 Komissio

Laiton maahanmuutto

09-10-2006 E-4469/2006 Neuvosto

Laiton maahanmuutto

09-10-2006 P-4462/2006 Komissio

Alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen lasten hyvinvointia varten tarvittaviin tavaroihin ja palveluihin

18-10-2005 O-0098/2005 Komissio

Alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen lasten hyvinvointia varten tarvittaviin tavaroihin ja palveluihin

18-10-2005 O-0097/2005 Neuvosto

Lapsityövoiman käytön lopettaminen

16-03-2005 O-0038/2005 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels