• Kader   ARIF  

Kader ARIF : Lausunnot – varjovalmistelijana - 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka III – Komissio  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
LAUSUNTO parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012 – kaikki pääluokat  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
LAUSUNTO sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 
LAUSUNTOLUONNOS parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 – pääluokka III – komissio  
- INTA_AD(2010)443179 -  
-
INTA