Kader ARIF
 • Kader
  ARIF
 • Ranska
 • syntynyt: 3. heinäkuuta 1959, Alger

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 15.05.2012 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Parti socialiste (Ranska)
 • 14.07.2009 / 15.05.2012 : Parti socialiste (Ranska)

Varapuheenjohtaja

 • 17.09.2009 / 15.05.2012 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 23.10.2008 / 18.11.2008 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.09.2009 / 15.05.2012 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.01.2012 / 15.05.2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Varajäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 23.05.2007 / 22.10.2008 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.11.2008 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16.09.2009 / 15.05.2012 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 15.05.2012 : Ulkoasiainvaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

36

Julkisten hankintojen uudistaminen (keskustelu)

24-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-24(14)

Eurooppa 2020 -strategian mukainen Euroopan uusi kauppapolitiikka (keskustelu)

27-09-2011 P7_CRE-REV(2011)09-27(4)

Arabimaailman ja Pohjois-Afrikan tilanne - Jemenin tilanne - Syyrian tilanne (jatkoa keskustelulle)

06-07-2011 P7_CRE-REV(2011)07-06(12)

Äänestysselitykset

11-05-2011 P7_CRE(2011)05-11(6)

B7-0291/2011 - Päätöslauselmaesitys EU:n ja Intian vapaakauppasopimusneuvottelujen tilanteesta

Äänestysselitykset

11-05-2011 P7_CRE(2011)05-11(6)

B7-0287/2011 - Päätöslauselmaesitys EU:n ja Japanin kauppasuhteista

Äänestysselitykset

10-05-2011 P7_CRE(2011)05-10(12)

A7-0069/2011 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille

Äänestysselitykset

10-05-2011 P7_CRE(2011)05-10(12)

A7-0148/2011 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten

Euroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka (lyhyt esittely)

04-04-2011 P7_CRE(2011)04-04(23)

Elintarvikkeiden hintojen nousu (keskustelu)

16-02-2011 P7_CRE(2011)02-16(11)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa

INTA
22-03-2011 A7-0070/2011

Mietinnöt – varjoesittelijänä

3

MIETINTÖ kaupan ja investointien esteistä

INTA
18-10-2011 A7-0365/2011

MIETINTÖ ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa

INTA
08-11-2010 A7-0312/2010

Lausunnot esittelijänä

2

LAUSUNTO julkisten hankintojen uudistamisesta

INTA
01-09-2011 INTA_AD(2011)467305

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta

INTA
31-08-2010 INTA_AD(2010)445674

Lausunnot varjoesittelijänä

4

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka III – Komissio

INTA
31-01-2012 INTA_AD(2012)478612

LAUSUNTO parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012 – kaikki pääluokat

INTA
07-09-2011 INTA_AD(2011)467325

LAUSUNTO sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta

INTA
17-03-2011 INTA_AD(2011)454446

LAUSUNTOLUONNOS parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 – pääluokka III – komissio

INTA
01-09-2010 INTA_AD(2010)443179

Päätöslauselmaesitykset

29

Yhteinen päätöslauselmaesitys Palestiinan tilanteesta

28-09-2011 RC-B7-0525/2011

Päätöslauselmaesitys Palestiinan tilanteesta

27-09-2011 B7-0527/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys EU:n ja Intian vapaakauppasopimuksesta

09-05-2011 RC-B7-0292/2011

Päätöslauselmaesitys EU:n ja Intian vapaakauppasopimuksesta

04-05-2011 B7-0292/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys Norsunluurannikon tilanteesta

06-04-2011 RC-B7-0256/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta

05-04-2011 RC-B7-0249/2011/rev. 1

Päätöslauselmaesitys Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta

04-04-2011 B7-0253/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys eteläisistä naapurimaista ja erityisesti Libyasta

08-03-2011 RC-B7-0169/2011

Päätöslauselmaesitys eteläisestä naapurustosta ja erityisesti Libyasta

07-03-2011 B7-0170/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys Egyptin tilanteesta

15-02-2011 RC-B7-0120/2011

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto pelastustoimen ammattien vaarallisuuden tunnustamiseen ja eurooppalaisen säännöstön laatimiseen

24-03-2010 P7_DCL(2010)0015 Rauennut

Tarkempia tietoja

Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS

Jättämispäivä : 24-03-2010
Raukeamispäivä : 08-07-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 08-07-2010

Parlamentin kysymykset

15

Uusi YK:n sopimus palkkasotilastoiminnan estämiseksi

11-05-2011 E-004926/2011 Neuvosto

Neuvoston virallinen kanta romanien karkotuksiin Ranskasta

03-02-2011 O-000030/2011 Neuvosto

Polkumyyntitapaukset - tilanne ja näkymät

29-09-2010 O-0132/2010 Komissio

Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella

16-06-2010 O-0092/2010 Komissio

Kolumbian ja Perun kanssa tehdyn kauppasopimuksen vaikutukset banaani- ja sokerialoille

22-03-2010 P-2094/2010 Komissio

Banaaneja koskeva kansainvälinen sopimus

01-03-2010 E-1401/2010 Komissio

Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) neuvottelujen avoimuus ja tilanne

24-02-2010 O-0026/2010 Komissio

Asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta

23-02-2010 O-0022/2010 Komissio

Lääkeyritys Sanofi-Aventiksen rakenneuudistussuunnitelma

17-02-2010 E-1005/2010 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

55

EY:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus (äänestys)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(3.13)

EU:n ja Intian vapaakauppasopimus (lyhyt esittely)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(20)

Etelä-Euroopassa raivonneen Klaus-myrskyn dramaattiset seuraukset (keskustelu)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(15)

Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (lyhyt esittely)

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(17)

Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva (lyhyt esittely)

12-01-2009 P6_CRE(2009)01-12(18)

Äänestysselitykset

18-12-2008 P6_CRE(2008)12-18(9)

A6-0486/2008 - MIETINTÖ neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat)

Äänestysselitykset

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0440/2008 - SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta

WTO:n Dohan kierroksen keskeyttäminen (keskustelu)

08-10-2008 P6_CRE(2008)10-08(22)

Airbusin ja Boeingin väliset kiistat Maailman kauppajärjestössä (keskustelu)

07-07-2008 P6_CRE(2008)07-07(17)

Mietinnöt – esittelijänä

2

MIETINTÖ Euro–Välimeri-alueen vapaakauppa-alueen perustamisesta

INTA
21-12-2006 A6-0468/2006

Lausunnot esittelijänä

3

LAUSUNTO Euroopan unionin ja Välimeren alueen maiden suhteista

INTA
06-11-2008 INTA_AD(2008)412166

LAUSUNTO Mustanmeren uudesta alueellisesta lähestymistavasta

INTA
24-10-2007 INTA_AD(2007)392060

LAUSUNTO tarkistetusta Barcelonan prosessista

INTA
13-09-2005 INTA_AD(2005)360154

Päätöslauselmaesitykset

8

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tekstiilialan tulevaisuudesta vuoden 2007 jälkeen

10-12-2007 RC-B6-0495/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan tekstiilialan tulevaisuudesta vuonna 2008

05-12-2007 B6-0505/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta

09-07-2007 B6-0288/2007/rev. 1

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arvopapereita koskevan Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisen vaikutuksista

06-12-2006 B6-0632/2006

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimista nälkää ja köyhyyttä vastaan

21-02-2005 RC-B6-0103/2005

Kirjalliset kannanotot

4

Kirjallinen kannanotto ehdotukseen Välimeren unionin perustamisesta

10-03-2008 P6_DCL(2008)0019 Rauennut

Tarkempia tietoja

Vural ÖGER , Kader ARIF , Marco CAPPATO , Jelko KACIN

Jättämispäivä : 10-03-2008
Raukeamispäivä : 19-06-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 86 - 19-06-2008

Kirjallinen kannanotto kansalaisten varhaiseen varoittamiseen katastrofitilanteissa

12-11-2007 P6_DCL(2007)0100 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Gabriele ALBERTINI , Kader ARIF , Caroline LUCAS , Elizabeth LYNNE , Dimitrios PAPADIMOULIS

Jättämispäivä : 12-11-2007
Raukeamispäivä : 26-02-2008
Hyväksymispäivä : 11-03-2008
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2008)0088
Allekirjoittajien lukumäärä : 432 - 21-02-2008

Kirjallinen kannanotto Novartisin kanteeseen Intian hallitusta vastaan

26-02-2007 P6_DCL(2007)0022 Rauennut

Tarkempia tietoja

Pierre SCHAPIRA , Kader ARIF , Johan VAN HECKE , Luisa MORGANTINI , Caroline LUCAS

Jättämispäivä : 26-02-2007
Raukeamispäivä : 29-05-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 97 - 29-05-2007

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen määrätä sosiaalilausekkeista WTO:n neuvotteluissa

20-12-2005 P6_DCL(2005)0083 Rauennut

Tarkempia tietoja

Yannick VAUGRENARD , Harlem DÉSIR , Kader ARIF , Françoise CASTEX , Jean Louis COTTIGNY

Jättämispäivä : 20-12-2005
Raukeamispäivä : 20-03-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 72 - 20-03-2006

Parlamentin kysymykset

48

Etikkahapon tuotanto Euroopan unionissa: Groupe Celanese Corporation -yhtiön tilanne Ranskassa

14-04-2009 E-3118/2009 Komissio

Maidontuottajien tilanne

02-04-2009 P-2740/2009 Komissio

Roquefort-juustoa ja 60 muuta eurooppalaista tuotetta koskevat tuonnin vastaiset toimenpiteet Yhdysvalloissa

04-02-2009 P-0898/2009 Komissio

Paikalliset yhteisöt ja romanit

11-09-2008 P-5002/2008 Komissio

Talouskumppanuussopimusten oikeusperusta

24-06-2008 E-3747/2008 Neuvosto

Talouskumppanuussopimusten oikeusperusta

20-06-2008 P-3699/2008 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista